เครื่องกระตุกหัวใจ DEFIBRILLATOR


Visitors: 316,649